คุณกำลังฟัง : MJU RADIO.

 

 
 
   

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Fm 95.50 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
สำนักงานโทรศัพท์ 053-873038-9    โทรสาร(อัตโนมัติ) 053-873041 อีเมล์ mjuradio@gmail.com
(ส่งข่าวประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่)