พิธีมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2019) ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

779 total views, 12 views today

Read more

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยแม่โจ้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มห

4,328 total views, 8 views today

Read more

เกาหลีอึ้ง…น้ำมันอะโวคาโดไทยงานวิจัยรับอนาคตผลผลิตล้นตลาด 👩‍⚕️ ผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   &#

4,889 total views, 8 views today

Read more

สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แนะขั้นตอนปลูกแตงกวาให้ได้ผลดี : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปัจจุบันพฤติกรรมในกา

4,376 total views, 8 views today

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 845

4,850 total vie

4,850 total views, 8 views today

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ 255 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

131 total views, no views today

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 278 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

173 total views, no views today

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Run @MJU 2019

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ม

392 total views, no views today

Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ 19 มีนา

386 total views, no views today

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1053 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)

รับสมัครสอบคัดเลือกเ

1,031 total views, no views today

Read more