โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว โดยสถานีวิทยุ Voice of America ภาคภาษาไทย”

                สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว โดยสถานีวิทยุ Voice of America ภาคภาษาไทย”  โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน และมีหน้าที่เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆสู่สังคม อีกทั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมีการทำบันทึกข้อตกลงด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศ ที่มีความสำคัญ ทั้งด้านธุรกิจ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกาแก่ท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz และผ่านทางวิทยุออนไลน์ www.mjuradio.com ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนการมุมมองด้านข่าวจากหน่วยงานผลิตข่าวระดับแนวหน้าของโลก จึงจะจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความโดดเด่นมีศักยภาพ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ การพัฒนาความคิด และทักษะทางด้านการสื่อสารของตนเอง

 

863 total views, 3 views today