นักจัดรายการสถานีวิทยุ

หน่วยงานด้านการบันทึกความร่วมมือรายการ
สถานีวิทยุเสียงเมริกาVoice of America-รายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-12.30 น.
-รายการข่าวสุดสัปดาห์กับวีโอเอ
ทุกวันเสาร์ เวลา 18.20-18.45 น.
-ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.20-19.45 น.
สถานีวิทยุ NHK WORLD JAPAN
จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รายการข่าวภาคค่ำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.30-19.45 น.
สถานีิวิทยุ THAI PBS-รายการอินไซต์อาเซียน
ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-20.00 น.
-รายการเกษตรบ้านเรา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30-20.00 น.
China Radio International.CRI-รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.30 – 12.55 น.

 ชื่อ – นามสกุลรายการ
คุณขวัญชัย สกุลทองรายการคุยกันข้างไร่
คุณอภิชัย มัทวพันธุ์รายการ GOOD MORNING CHIANGMAI
อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณรายการสำนักฟาร์ม ม.แม่โจ้
รศ.ดร.อานัฐ ตันโชรายการเกษตรคาวบอย
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็นFOOD SERIES
อาจารย์กริ่งกาญ เจริญกุลรายการชีวิตและแผ่นดิน
คุณศิริพงษ์ รัตนไพบูลย์รายการMOVIE SHOW
อาจารย์ยุพดี ดวงคำรายการเสาร์สบายสไตล์กศน. กศน.อำเภอสันทราย
นางสาวอณัติธิดา สมสารรายการมอกม่วนเพลงซอ,วัฒนธรรมล้านนา
คุณเสน่ห์ แสงคำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้
ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์SURVIVAL ENGLISH
อาจารย์ สุนทร คำยอด ล้านนาบรรณาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล ล้านนาบรรณาการ
นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญารายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน
นางสาวปุญชรัศมิ์ ภัทรทิพย์มงคลรายการเพลงดังในอดีตกับสมาคมศิษย์เก่า ม.แม่โจ้
น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูรFOOD SERIES
นางสาวธัญชนก สีหาพลรายการลูกทุ่งยิ้มหวาน
นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสนรายการแม่โจ้คูลเอฟเอ็ม
นางสาวประภาพร ขุนนารายการ BEAUTY TALK
นายวีระยุทธ แสนสุขรายการ SMOOTH RADIO
นายสาธิต หาญยุทธรายการ MAX FM

 หน่วยงานภายนอกรายการ
บริษัท TOTแม่โจ้บริการสาธารณะ
เทศบาลเมืองแม่โจ้แม่โจ้บริการสาธารณะ
โรงพยาบาลราชเวชแม่โจ้บริการสาธารณะ
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่แม่โจ้บริการสาธารณะ
โรงพยาบาลสันทรายแม่โจ้บริการสาธารณะ
ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้แม่โจ้บริการสาธารณะ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด สันทรายแม่โจ้บริการสาธารณะ

 หน่วยงานภายในรายการ
สำนักงานอธิการบดีแม่โจ้วิชาการ
คณะผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้วิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์แม่โจ้วิชาการ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำแม่โจ้วิชาการ
คณะสารสนเทศและการสื่อสารแม่โจ้วิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติแม่โจ้วิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรแม่โจ้วิชาการ
คณะศิลปศาสตร์แม่โจ้วิชาการ