ประวัติสถานี

 

ปรัชญา

คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา คลื่นปัญญาของสังคม

วิสัยทัศน์

วิทยุบริการสาธารณะต้นแห่งแบบสังคมอุดมปัญญา

พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพของสถานีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 2. พัฒนารานการให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการรายการที่ตอบสนองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร,ความรู้ และสาระบันเทิง
 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานอื่นๆของนักศึกษา,บุคลากร,นักวิชาการ และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อผลิตและเสนอรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา,การเกษตร,ศาสนา,ศิลปวัฒนธรรม,สุขภาพอนามัย, การกีฬา รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 4. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาตามหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์และด้านการสื่อสาร หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 

สัดส่วนรายการสถานีวิทยุ : รายการข่าวสาร 30% รายการสาระหรือบริการวิชาการ 40% รายการบันเทิง 30 %

 

ที่ตั้ง   สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 Mhz  

สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 63  หมู่ที่ 4   ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50290 ขอเพลง/หน้าไมค์ 053-353955 ธุรการ,งานอบรม กสทช, อื่นๆ 053-873901 โทรสาร 053-873900 , 053-873902 อีเมล์สถานีวิทยุ     mjuradio@gmail.com

 


 

ข้อมูลสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Fm 94.00 MHz จังหวัดแพร่

FM 94 MHz รายละเอียดของสถานีและสัญญาณระยะทาง

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระจายเสียงผ่านคลื่นความถี่ในระบบ FM Stereo Multiplex 94 MHz ส่งกระจายเสียงทุกวัน เปิดกระจายเสียงเวลา 09.00 น. – 21.00 น. Radio Online 24 ชั่วโมง

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้รับฟังทางออนไลน์ ฟังได้ทั่วโลก รับฟังทาง FM94MHz ฟังได้ตามนี้  จังหวัดแพร่  อ.ร้องกวาง

o    อ.สอง

o    อ.เมือง(บางพื้นที่)

o    อ.ลอง (บางพื้นที่)

o    อ.วังชิ้น (บางพื้นที่)

o    อ.หนองม่วงไข่ (บางพื้นที่)

o    อ.เด่นชัย

o    จังหวัดน่าน

o    อ.นาน้อย (บางพื้นที่)

o    อ.นาหมื่น

o    อ.เวียงสา

 ตั้งอยู่ ณ อาคารนำชัย ทนุผล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เลขที่ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

 

โทรศัพท์ 0 5464 8570 โทรสาร 0 5464 8596

 

ข้อมูลสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Fm 90.00 MHz จังหวัดชุมพร

ประวัติการก่อตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชุมพร)

 วันที่  22 ตุลาคม 2548  เวลา 09.39 น.  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้จัดพิธิเปิดสถานวิทยุชุมชนขึ้น โดยใช้คลื่นความถี่ 90.0 MHz. เพื่อเป็นสถานที่กระจายข่าวสารทางด้านวิชาการ และงานบริการแก่ชุมชน  ในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานเปิดสถานวิทยุ

 

 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระจายเสียงผ่านคลื่นความถี่ในระบบ FM Stereo Multiplex 90 MHz ส่งกระจายเสียงทุกวัน โดยวันจันทร์ –ศุกร์

เปิดกระจายเสียงเวลา 09.00 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดกระจายเสียงเวลา 09.00 น. – 17.00 น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้

 1. จังหวัดชุมพร
 • อำเภอเมือง
 • อำเภอสวี
 • อำเภอหลังสวน
 • อำเภอพะโต๊ะ
 • อำเภอละแม
 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอดอนสัก
 • เกาะ (เกาะพงัน,เกาะสมุย,เกาะเต่า)

นอกจากการรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาผ่านระบบคลื่นความถี่วิทยุแล้ว ยังเพิ่มช่องทาง ให้สามารถเลือกรับฟังผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาง www.chumphon.mju.ac.th/radio ทั้งในแบบ รับฟังการกระจายเสียงสด (Live Radio) และแบบเลือกรับฟังย้อนหลัง (Radio on Demand)

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร FM 90.00 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ตำบลละแม  อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  56170 โทรศัพท์  077 -544 105

 

 

9,365 total views, 12 views today