รายการ maejoknowledge

รายการแม่โจ้โนเลดจ์

ชื่อตอนวันที่ออกอากาศรับฟัง
แม่โจ้โนเลดจ์ ตอน cancero โดย ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ และ นางสาวธัญชนก สีหาพล  13 มกราคม 2562
แม่โจ้โนเลดจ์ ตอน cancero ตอน 2 โดย ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ และ นางสาวธัญชนก สีหาพล 20 มกราคม 2562

 แม่โจ้โนเลดจ์ ตอน น้ำมันจระเข้  โดย ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล  คุณเม เจ้าของแบรนด์ KEAH  และ นางสาวธัญชนก สีหาพล 27 มกราคม 2562
แม่โจ้โนเลดจ์ ตอน ยางนา โดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณะสถาปัตย์ฯ และ นางสาวธัญชนก สีหาพล 10 กุมภาพันธ์ 2562