พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานึวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

MJU Channel ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี