ติดต่อเรา

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63  ม.4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 


สำนักงาน 053-873038-9    (ภายใน 3038-9)
ห้องช่างเทคนิค 053-873040
ห้องออกอากาศ 053-353955
โทรสาร 053-873041

อีเมล์สถานีวิทยุ :  mjuradio@gmail.com
อีเมล์ Admin :  veepor@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mjuradio.com , www.mjuradio.mju.ac.th
ไอดี Line  :     mjuradio

หน่วยงานภายใน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1.หนังสือนำภายใน ให้เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง หรือ หัวหน้าสถานีวิทยุ
2.ส่งหนังสือนำพร้อมรายละเอียดที่ต้องการประชาสัมพันธ์
มาทางกาดนัดเอกสาร สนอ. หรือ ระบบ e-manage ชื่อ นายวีระยุทธ แสนสุข หรือ mjuradio@gmail.com ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
3.หน่วยงานที่ร้องขอให้ โทรศัพท์แจ้งมายัง เบอร์ภายใน 3038-9  เพื่อให้เจ้าหน้าติดตามเอกสาร กรณียังไม่ได้รับเอกสาร
4.สถานีวิทยุพิจารณาและดำเนินการออกอากาศให้  โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยงานร้องขอ

@@ กรณีเอกสารไม่มีหนังสือนำให้ส่งเข้า ระบบe-manage ชื่อ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ @@

 

หน่วยงานภายนอก(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1.หนังสือนำภายนอก ให้เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.ส่งหนังสือนำพร้อมรายละเอียดที่ต้องการประชาสัมพันธ์

–          ทางไปรษณีย์

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

–          ทางโทรสาร  หมายเลขโทรสาร 053-873041

–          อีเมล์  mjuradio@gmail.com

3.หน่วยงานที่ร้องขอให้ โทรศัพท์แจ้งมายัง 053-873038-9  เพื่อให้เจ้าหน้าติดตามเอกสาร กรณียังไม่ได้รับเอกสาร
4.สถานีวิทยุพิจารณาและดำเนินการออกอากาศให้ โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยงานร้องขอ

 

 

2,561 total views, 3 views today