อบรมบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและการกิจการโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.ในพิธีลงนามบันทึกตกลงการอาบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยมีนายวีระยุทธ แสนสุข ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆAccounts

Free Trial

Projects

SSL

ระดับต้น (ยกเลิกการอบรม)

3,000 บาท

ค่าลงทะเบียน/คน ไม่รวมค่าที่พัก

จบนิเทศศาสตร์ไม่ต้องอบรมระดับต้น

อบรมวันที่ 28 – 30  เดือนมิถุนายน 2561

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

สถานที่อบรม : ห้องมณีปักษี ชั้น3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

ยกเลิกการอบรม

ระดับกลาง

3,500 บาท

ค่าลงทะเบียน/คน ไม่รวมค่าที่พัก

ต้องผ่านระดับต้น / จบนิเทศศาสตร์

อบรมวันที่ 18 – 21 เดือนกรกฎาคม 2561

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

สถานที่อบรม : ห้องมณีปักษี ชั้น 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

ตารางอบรมระดับกลาง

ดาวน์โหลดเอกสารระดับกลาง

ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

ระดับสูง

3,500 บาท

ค่าลงทะเบียน/คน ไม่รวมค่าที่พัก

ต้องผ่านระดับกลาง

อบรมวันที่ 23 – 25  เดือนสิงหาคม 2561

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

สถานที่อบรม : ห้องมณีปักษี ชั้น 3
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

ตารางอบรมระดับสูง

ดาวน์โหลดเอกสารระดับสูง

ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561

  • เอกสารการอบรมระดับต้น
  • ที่พักศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
    โทรศัพท์ 053-354139-41

  • สมาคมศิษย์เก่า 
    โทรศัพท์ 053-878141

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63  ม.4  ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290

โทร.053-873038-9
โทรสาร 053-873041 
อีเมล์ mjuradio.nbtc@gmail.com

 

สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.) สำนักงาน กสทช.

ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

T: 0 2271 7600, 0 2271 7500  ต่อ 5518-20
F: 0 2279 9048-9
E: nbtc.anc@gmail.com

จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระดับต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง