มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 วันที่ 27 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผศ.อำนาจ รักษาพล และผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว เข้าร่วมงานและรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ รอยัลพารากอนฮอลล์   ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นายยุทธศักดิ์ สุภัสสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ผู้บริหาร ททท. และภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงาน

     อย่างไรก็ตาม การประกวดและมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards นั้น การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)จัดขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารการจัดการ ด้านการส่งเสริมตลาด เป็นต้น รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและครบวงจร

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

2,246 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com