อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ และอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี

 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี  (ตำรับยาหมอพร) ปี 2560 และคุณฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 เข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งถวายผลิตภัณฑ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากทุเรียนและส้มโชกุน เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

     

 

 

 

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

1,278 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com