คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Run @MJU 2019

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบวันสถาปนา 26 ปี เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการ Science Run @MJU 2019 ขึ้นในเสาร์วันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าบุคลากรและประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโดยผ่านกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพและสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนรักสุขภาพอีกทั้งซึ่งในปัจจุบันการออกกำลังกายด้วย การเดิน-วิ่ง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้สะดวกเหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมวิ่งทั้งหมดเกือบ 1400 คน โดยจะแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ Mini marathon ระยะทาง 9.2 KM และ Fun Run ระยะทาง 3.8 KM

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

395 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com