คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา

 วันที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย, อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ และโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่และวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ นอกเหนือจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการผลิตไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และอบรมการใช้เนื้อหอยเชอรี่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร


ข่าว : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

407 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com