สรุปผล(อย่างไม่เป็นทางการ)การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

สรุปผล(อย่างไม่เป็นทางการ)การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ดังนี้
หมายเลข 1 คะแนน 1660
หมายเลข 2 คะแนน 2776
หมายเลข 3 คะแนน 706
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 708
บัตรเสีย 160

มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 6010 คน

818 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com