สรุปผล(อย่างไม่เป็นทางการ)การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

สรุปผล(อย่างไม่เป็นทางการ)การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ดังนี้
หมายเลข 1 คะแนน 1660
หมายเลข 2 คะแนน 2776
หมายเลข 3 คะแนน 706
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 708
บัตรเสีย 160

มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 6010 คน

341 total views, 5 views today