สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างห้องครัวใหม่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป๊อกตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างห้องครัวใหม่ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป๊อกตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูง สภาพห้องครัวของโรงเรียนในปัจจุบันนั้นไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีปลวกกิน จึงมีความต้องการที่จะสร้างห้องครัวดังกล่าว แต่ยังขาดงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งมีเด็กๆประมาณ 30 คน 
ช่องทางร่วมทำบุญและบริจาคเงินหรือสิ่งของ
1. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU RADIO คุณจ๊อบ 053-873038 -9
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ม.แม่โจ้ คุณหญิง 089-9995328

633 total views, 6 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com