การถ่ายทอดสด”การแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี”

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด”การแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี” ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สดจากห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

🔴🔴 LIVE : การถ่ายทอดสด"การแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี" ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สดจากห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2018

757 total views, 6 views today