สำนักงาน กสทช. จะเปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2561

สำนักงาน กสทช. จะเปิดรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2561 ทางออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2561 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss ของสำนักงาน กสทช. เท่านั้น

>>สนามสอบเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 120 คน สอบระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น ๒ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2.รับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ https://oss.nbtc.go.th

3. Login การใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของท่าน และรหัสผ่านเป็นเลขวันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) 8 หลัก

4. การสมัครสอบนั้น จะสามารถกดสมัครได้ก็ต่อเมื่อ ท่านเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมระดับสูง และมีการบันทึกข้อมูลของท่านลงระบบแล้วเท่านั้น และจะสามารถสมัครสอบในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครสอบตามที่สำนักงานประกาศเท่านั้น

5 .เลือกหัวข้อการสมัครสอบ โดยท่านสามารถเลือกสนามสอบและวันที่สอบได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ช่วงเวลาสอบสำนักงานจะเป็นผู้กำหนดให้และแจ้งให้ทราบภายหลัง

6. ในส่วนของการชำระเงิน ท่านต้องพิมพ์หรือบันทึกภาพใบนำฝาก และไปชำระตามช่องทางที่ท่านเลือก(ที่เคาน์เตอร์สำนักงาน/ช่องทางของธนาคารต่างๆที่กำหนด) ภายในวันที่เปิดรับสมัครสอบ (3 – 9 ตุลาคม 2561)

7.**ในกรณี ชำระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคาร เป็นการชำระโดยมี Ref code ระบุข้อมูลการชำระอยู่ภายในบาร์โค๊ดแล้ว แตกต่างกับการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงานโดยตรง ไม่ต้องมีการส่งหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งจะมีเวลาการยืนยันยอดเงิน Bill Payment จากธนาคารประมาณ 1 วันทำการ รอการแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

8.ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเข้ารับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

9.รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ

10. สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายในวันที่รับทดสอบ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5518 – 5521

11. ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งานระบบ (.pdf) หากมีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0-2271-7600 ต่อ 5520,5521,5507

http://announcer.nbtc.go.th/news-detail.php?id=107

2,020 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com