กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกๆท่านมีส่วนร่วมใน “กระบวนการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดยการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนาแม่โจ้ ท่านอยากให้มหาวิทยาลัยเดินไปทางไหน ทิศทางในอนาคต ท่านอยากเห็นแม่โจ้เป็นอย่างไร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เวลา 13.30-16.30 น. ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 สำหรับนักศึกษา
และวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 สำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

1,276 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com