คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยลูกปูม้า จำนวน 85 ล้านตัวสู่อ่าวไทย

วันที่ 4 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยลูกปูม้า จำนวน 85 ล้านตัวสู่อ่าวไทย เนื่องในโอกาสฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 85 ปี ณ ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

1,229 total views, 8 views today