คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดโครงการวันวัฒนธรรมเกษตร “สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและการมัดมือควาย”

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการวันวัฒนธรรมเกษตร “สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและการมัดมือควาย” วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ พื้นที่แปลงนา สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร สำหรับการจัดงานในครั้งที่ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ 1.การแสดงวัฒนธรรมการปลูกข้าว “ฟ้อนฮอก” โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้ 2. พิธีทำขวัญควาย (มัดมือควาย) โดย พ่อครูบุญพงศ์ ทาแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน 3.พิธีบริจาคควายให้เกษตรกร จำนวน 2 ตัว ให้แก่ นายอินสอน วงศ์แก้ว และนายสมศักดิ์ ไชยมงคล เกษตรตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงนามรับข้อตกลงในการเลี้ยงควายพันธุ์ดีจาก ม.แม่โจ้ 4. การฟังเทศน์ปลาช่อน ตามวัฒนธรรมการปลูกข้าวล้านนา โดยพระสงฆ์จากวัดวิเวกวนาราม 5.พิธีแฮกนาน้อย หว่านกล้า โดย พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน 7.พิธีแฮกนาใหญ่ บวงสรวงเทพยดาที่คุ้มครองการทำนา โดย พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์ 8. การไถนา โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติ 9. การปลูกข้าวแบบข้าวนาโยน ข้าวนาหว่าน และข้าวนาดำ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 10.กิจกรรมปลูกข้าว โดยหลักสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐาน 1 : ถอนกล้าข้าว ฐาน 2 : ไถนาใหญ่ ฐาน 3 : ปลูกข้าว…   ภาพ:นายอนุศิษฎ์ บุญทาแดง  

 

 

 

 

 

2018-08-08-14-25-06-276510OZ1

1,677 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com