สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

car

536 total views, 6 views today