ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้” ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. (ค่าลงทะเบียน 900 บาท )

ผุ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ : ชุดเอกสารประกอบการอบรม / อาหารกลางวันและอาหารว่าง / ชุดเลี้ยงหนอน / ประกาศนียบัตร / หนังสือ / มุ้ง (จำลองดักกหนอน) / พร้อมทั้งศึกษาดูงาน

ลงทะเบียนออนไลน์คลิก

 

 

1,566 total views, 9 views today