สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz เข้ารับเกียรติบัตรโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ เนื่องในงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 รศ.ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz  เข้ารับเกียรติบัตรโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ จากนายกฤษณ์ ธนาวณิช               รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ผ่านเกณฑ์ดำเนินงานโฆษณาสีขาว ไม่มีโฆษณาโอ้อวด เกินจริง      ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมประชาชนให้ตระหนักและตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค  ในกิจกรรม “จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย  ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

                       ทั้งนี้ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวว่า นโยบายการดำเนินงานของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งเป็นสื่อกลางที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสาธารณะชน เป็นสื่อสะอาด ไม่เอนเอียงแทรกแซงจากการเมือง ไม่นำเสนอข้อมูลสื่อลามก อนาจาร รวมถึงไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา ที่ผิดกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานที่ได้ผ่านเกณฑ์โฆษณาสีขาว ถือเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพที่ดีของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการผลิตรายการ ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU RADIO ที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคสื่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

2,016 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com