สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวแลัผู้อาวุโสและผู้บริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2561

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวแลัผู้อาวุโสและผู้บริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื่อแสดงการขอขมาและคารวะผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา

1,811 total views, 4 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com