โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2560

  วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์

    ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รู้ถึงแนวทางและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพและศึกษาต่อ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ ในแวดวงการเกษตร ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล “การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง      “เป้าหมายในชีวิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง และการเสวนาในหัวข้อ “จะเรียนต่อหรือทำงานดี” โดยตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขาวิชา    นอกจากนี้ยังมีพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่คณาจารย์ ในกิจกรรม “อำลาสภาบัน กราบครู กอดเพื่อน”

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

 

1,553 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com