มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดอบรม “Training มาตรฐาน RSPO”

วันที่ 3 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “Training มาตรฐาน RSPO” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO โดยมีอาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์ ดร.ชัยพร สีขาว ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน RSPO จากบริษัท บูโร เวอริทัส เป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561

   อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดชุมพร เพื่อรับรองมาตรฐาน RSPO ให้กับเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทัส

856 total views, 4 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com