สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนบ้านป่าบง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากรคลินิคเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนบ้านป่าบง โดยมี เกษตรอำเภอฝางและชุมชนบ้านป่าบง เป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนบ้านป่าบง ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

2,732 total views, 15 views today