อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (E-manage)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. งานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (E-manage) เรื่องการใช้งานระบบ E-document และประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีคุณจุฬาลักษณ์ เครื่องดี หัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นวิทยากรอบรม เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ สามารถใช้งานในระบบการจัดส่งเอกสาร งานประชุมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอน และประหยัดกระดาษ ทุกคนสามารถเปิดอ่านเอกสารได้จากระบบ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ข่าว : ประชาสัมพัันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

919 total views, 3 views today

วีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ : เขียนข่าว / ลงข่าว

ส่งข่าวประสัมพันธ์ได้ที่ โทรสาร  053-873041 E-mail mjuradio@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น