รายการพิเศษทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องพิธีวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น.
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดรายการพิเศษเรื่องพิธีวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย

 

นายจารุเศรษฐ อรุณสิทธ ผู้อำนวยการ กศน.สันทราย

1,278 total views, 5 views today