ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกองเพื่อลดการเผาและสร้างรายได้” จัดโดยฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ว

854 total views, no views today

Read more

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 12 – 13 เมษายน ประจำปี 2561“ สงกรานต์นี้ที่แม่โจ้ครั้งที่ 4 ” พร้อมกิจกรรมมากมาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1,217 total vie

1,217 total views, no views today

Read more

โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ฝึกอบรมเรื่อง “การผสมเทียมสุกร” วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สนใจสอบถามราย

2,496 total views, no views today

Read more

“ เล่า เรื่องราว เด็กปลูกผัก ด้วย clean food ” : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

พวกเรา เด็กปลูกผัก ม

1,964 total views, no views today

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,823 total vie

1,823 total views, no views today

Read more

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Maejo Book Fair 2018 (แม่โจ้บุ๊คแฟร์ 2018) “ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยสิ้นสุด” ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยา

2,119 total views, no views today

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3,974 total views, 3 views today

Read more

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในโรงเรือนระบบปิดโครงสร้างเหล็กคลุมด้วยพลาสติก เพื่อควบคุมสภาพอากาศและน้ำ

   &n

2,351 total views, no views today

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งทึี่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  9,416 to

9,416 total views, no views today

Read more