เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 12 – 13 เมษายน ประจำปี 2561“ สงกรานต์นี้ที่แม่โจ้ครั้งที่ 4 ” พร้อมกิจกรรมมากมาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

842 total views

842 total views, no views today

Read more

โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ฝึกอบรมเรื่อง “การผสมเทียมสุกร” วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สนใจสอบถามราย

1,952 total views, 9 views today

Read more

“ เล่า เรื่องราว เด็กปลูกผัก ด้วย clean food ” : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

พวกเรา เด็กปลูกผัก ม

1,608 total views, 3 views today

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,434 total vie

1,434 total views, 6 views today

Read more

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน Maejo Book Fair 2018 (แม่โจ้บุ๊คแฟร์ 2018) “ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยสิ้นสุด” ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด มหาวิทยา

1,712 total views, 6 views today

Read more

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในโรงเรือนระบบปิดโครงสร้างเหล็กคลุมด้วยพลาสติก เพื่อควบคุมสภาพอากาศและน้ำ

   &n

1,866 total views, 3 views today

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งทึี่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  8,577 to

8,577 total views, 12 views today

Read more

งานคาวบอยไนท์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ “ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5”

งานคาวบอยไนท์ที่ใหญ่

2,828 total views, 6 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ 1/2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประ

5,420 total views, 3 views today

Read more