แจ้งการจัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

360 total views

360 total views, no views today

Read more

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

872 total views

872 total views, no views today

Read more

ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้องอิ่มท้องมื้อแรก”

ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อ

598 total views, no views today

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒ

1,670 total views, no views today

Read more

สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว

  2,229 to

2,229 total views, no views today

Read more

เทปสัมภาษณ์พิเศษแม่โจ้ในอดีต โดย แพทย์หญิงปานทิพย์ วิริยะพานิช ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการผู้บุกเบิกโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  3,681 to

3,681 total views, 3 views today

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปิดรับสมัครงาน

554 total views

554 total views, 3 views today

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเก

1,952 total views, 3 views today

Read more

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz เข้ารับเกียรติบัตรโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ เนื่องในงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

   &n

2,013 total views, no views today

Read more

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวแลัผู้อาวุโสและผู้บริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2561

สถานีวิทยุมหาวิทยาลั

1,807 total views, no views today

Read more