เทปสัมภาษณ์พิเศษแม่โจ้ในอดีต โดย แพทย์หญิงปานทิพย์ วิริยะพานิช ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการผู้บุกเบิกโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  1,852 to

1,852 total views, 7 views today

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเก

1,188 total views, 1 views today

Read more

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz เข้ารับเกียรติบัตรโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ เนื่องในงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

   &n

1,234 total views, 4 views today

Read more

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวแลัผู้อาวุโสและผู้บริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2561

สถานีวิทยุมหาวิทยาลั

1,148 total views, 4 views today

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกองเพื่อลดการเผาและสร้างรายได้” จัดโดยฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ว

557 total views, no views today

Read more

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 12 – 13 เมษายน ประจำปี 2561“ สงกรานต์นี้ที่แม่โจ้ครั้งที่ 4 ” พร้อมกิจกรรมมากมาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

731 total views

731 total views, 3 views today

Read more

โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ฝึกอบรมเรื่อง “การผสมเทียมสุกร” วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  สนใจสอบถามราย

1,602 total views, 13 views today

Read more

“ เล่า เรื่องราว เด็กปลูกผัก ด้วย clean food ” : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

พวกเรา เด็กปลูกผัก ม

1,414 total views, 7 views today

Read more