คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าให้การต้อนรับให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านข้าวและชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านข้าว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

294 total views, no views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญผู้ที่สนใจ เสวนาทางวิชาการเรื่อง”กัญชง-กัญชา และสมุนไพรอินทรีย์กับความร่วมมือเครือข่ายบูรณาการงานวิจัยทางการแพทย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเ

927 total views, no views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

364 total views, no views today

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

1,152 total vie

1,152 total views, no views today

Read more

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   &n

306 total views, no views today

Read more

แผนการถ่ายทอดสด​พระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก​ วันที่ 3-6 พฤษภาคม​ 2562 จากโทรทัศน์​รวม​การ​เฉพาะกิจ​แห่ง​ประเทศไทย​

  314 tota

314 total views, no views today

Read more

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ้เข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่

  วันนี้ (1 พ.ค

317 total views, no views today

Read more

แนวทางการออกอากาศ และการยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

324 total views

324 total views, no views today

Read more

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมพบปะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ และส่งมอบนโยบายการบริหารงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 เม

611 total views, no views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม”

วันเสาร์ที่ 20 เมษาย

386 total views, no views today

Read more