พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 กันย

1,148 total views, 1 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ

วันจันทร์ที่ 25 กันย

1,490 total views, 1 views today

Read more

มอบทุนการศึกษากองทุนประพัฒน์-โสภา สิทธิสังข์ และทุนการศึกษากองทุนโสพัฒนา สิทธิสังข์

เมื่อวันที่ 20 กันยา

1,418 total views, 1 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 22

1,317 total views, 1 views today

Read more

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “เกษตรเพื่อชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 13 กั

1,102 total views, 1 views today

Read more

มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

เมื่อวันที่ 12 กันยา

1,072 total views, 10 views today

Read more