พิธีมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2019) ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

779 total views, 12 views today

Read more

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ชาลำไยสด??

 สะเละเต  

5,302 total views, 8 views today

Read more

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยแม่โจ้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มห

4,328 total views, 8 views today

Read more

เกาหลีอึ้ง…น้ำมันอะโวคาโดไทยงานวิจัยรับอนาคตผลผลิตล้นตลาด 👩‍⚕️ ผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   &#

4,889 total views, 8 views today

Read more

สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แนะขั้นตอนปลูกแตงกวาให้ได้ผลดี : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปัจจุบันพฤติกรรมในกา

4,376 total views, 8 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) เทียบเท่าต่างประเทศ แบบครบวงจร

วันนี้ (8 มิถุนายน 2

4,087 total views, no views today

Read more

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมรอบรู้งานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

244 total views, no views today

Read more

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 7 ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎี

225 total views, no views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤ

197 total views, no views today

Read more