มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤ

197 total views, no views today

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าให้การต้อนรับให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านข้าวและชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านข้าว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

294 total views, no views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญผู้ที่สนใจ เสวนาทางวิชาการเรื่อง”กัญชง-กัญชา และสมุนไพรอินทรีย์กับความร่วมมือเครือข่ายบูรณาการงานวิจัยทางการแพทย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเ

912 total views, no views today

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 845

4,748 total vie

4,748 total views, 4 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

364 total views, no views today

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

1,143 total vie

1,143 total views, no views today

Read more

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   &n

297 total views, no views today

Read more

แผนการถ่ายทอดสด​พระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก​ วันที่ 3-6 พฤษภาคม​ 2562 จากโทรทัศน์​รวม​การ​เฉพาะกิจ​แห่ง​ประเทศไทย​

  314 tota

314 total views, no views today

Read more

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ้เข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่

  วันนี้ (1 พ.ค

317 total views, no views today

Read more

แนวทางการออกอากาศ และการยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

324 total views

324 total views, no views today

Read more