พิธีมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2019) ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

782 total views, 15 views today

Read more

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ชาลำไยสด??

 สะเละเต  

5,304 total views, 10 views today

Read more

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยแม่โจ้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มห

4,330 total views, 10 views today

Read more

เกาหลีอึ้ง…น้ำมันอะโวคาโดไทยงานวิจัยรับอนาคตผลผลิตล้นตลาด 👩‍⚕️ ผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   &#

4,891 total views, 10 views today

Read more

สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แนะขั้นตอนปลูกแตงกวาให้ได้ผลดี : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปัจจุบันพฤติกรรมในกา

4,378 total views, 10 views today

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) เทียบเท่าต่างประเทศ แบบครบวงจร

วันนี้ (8 มิถุนายน 2

4,087 total views, no views today

Read more

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมรอบรู้งานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

244 total views, no views today

Read more

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 7 ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎี

225 total views, no views today

Read more